Workshops

Digital StillCamera
OBS: dette er workshops fra 2021, de nye kommer så snart de er klar 🙂

Arrangørgruppen vil gerne høre fra dig, hvis du kunne tænke dig at afholde en workshop på sommerlejren – udfyld workshopskabelonen og send den til os her. En workshop vil vare op til 3 timer (inkl. indlagte pauser) og vil handle om et hedensk emne. Det kan konkret foregå som praktiske øvelser, diskussion, foredrag eller ofte en kombination. Workshops er åbne for alle, dog kan visse emner kræve en vis alder for at man får noget ud af at deltage. Det er helt frivilligt om man vil deltage og workshops er gratis udover evt. materiale omkostninger for visse workshops. Som udgangspunkt skal man være 14 år for at deltage i de forskellige workshops, der kan dog søges om individuel dispensation. Se hvornår workshopsne afholdes under programmet.

hekselejr 099