Kraftsang – slip det fri

I denne workshop skal vi arbejde på at slippe tøjlerne og kontrollen.
Kraftsang er et virksomt middel, til brug ved trance, meditation, og magisk arbejde. Kraftsang handler om urkraft og dybfølt udtryk, ikke om at synge rent og pænt.
Dog er korrekt stemmebrug er vigtigt, også når der ikke er tale om skønsang, derfor vil vi starte med en introduktion i stemmetræning.
Herefter vil jeg lede jer gennem forskellige sang øvelser, alle med henblik på at slippe kontrollen og lade stemmen komme fuldt igennem. Vi vil komme igennem et par chants, som i kan tage med hjem og bruge i jeres praksis, og vi vil afslutte med at synge den chant som vi skal bruge i ritualet senere på dagen.

Underviseren
Mit navn er Ylfa, i hedenske kredse lige så kendt som Lilleulv. Jeg er 42 år, og har eksperimenteret med, og elsket sang og dans siden jeg var barn. Jeg finder at sang og bevægelse er et meget kraftfuldt virkemiddel i spirituelt, shamanistisk og magisk arbjede.
Jeg har en uddannelse som rytmikpædagog, hvilket er min baggrund for at kunne undervise i musik og bevægelse.
I dag arbejder jeg dog til daglig som sygeplejerske på en retspsykiatrisk afdeling.
Jeg har været en aktiv del af det hedenske miljø siden 2004, men har været spirituel og heks fra barnsben, jeg vidste bare ikke at det havde et navn dengang.