Mindfulness Baseret Shinrin Yoku (Shanshui Qi Yu)

Mindfulness Baseret Shinrin Yoku (Shanshui Qi Yu)

Shamanerne vidste det, moderne hekse ved det og videnskaben er ved at finde ud af det – skoven (verden) er en levende organisme og ikke kun en samling træer der ”blomster for sig selv”. Her tales så bl.a. om ”Wood Wide Web” der hentyder til den interne kommunikation mellem træerne via svampenes mycelier.
Japanerne begyndte fra starten af 1980erne at forske i virkningen af skovture på menneskets nervesystem og dermed turenes effekt overfor stress, for højt blodtryk og for immunsystemet. Japanerne havde jo i forvejen et traditionelt overordnet mere positivt syn på naturen, som bestod i at i naturen fandtes ki (qi) energien. Nu fik verden gennem Japanerne konkrete data på skovens og naturens virkning på vores organisme.
Skovturene bestod dog ikke kun at ”vade gennem skoven” men at opleve skoven med samtlige sanser, dvs. via en form for outdoor mindfulness. Derfor blev disse ture også betegnet som skovbade (Shinrin Yoku).

Mindfulness Baseret Shinrin Yoku arbejder med de to første aspekter, men inddrager også de traditionelle syn på naturen. Derfor arbejder vi også med vores Qi energi. Jeg kalder mit koncept også for Shanshui Qi Yu som er kinesisk og betyder Landskabs Qi badning. Shanshui henviser derudover til det traditionelle kinesiske landskabsmaleri og i de tilgange til naturen i det klassiske Kina.

Sönke Büsen
Mindfulnessinstruktør, tidligere gartner og forfatter.