Nordisk Shamanisme

Workshop om Nordisk Shamanisme

Før kristendommens og Islams indtog var menneskelighedens forestillingsverden næsten ens over hele verden. Forestillingen om at alt er besjælet, at vi alle har en skytsånd, som kan tage form af både dyr og menneske, forestillingen om et verdenstræ eller verdensakse; og forestillingen om at sjælen kan løsrive sig fra kroppen og bevæge sig ind i andre verdner, går igen over hele verden.

Når man beskæftiger sig med nordisk tro og shamanisme er man nødt til at beskæftige sig med rekonstruktion, da den shamanistiske praksis stort set blev fortrængt af kristendommen for over tusind år siden.

Der er grundlæggende tre tilgange til at at rekonstruere den Nordiske Shamanisme:

1. Erfaringerne med shamanisme fra de egne af verden, hvor shamanismen ikke er blevet fortrængt

2. De skriftlige kilder

3. Kontakt med den åndelige verden (afdøde, guder og forskellige væsner).

På denne workshop vil vi beskæftige os med alle tre dele.

Deltagerne vil høre om Core Shamanisme, vi skal se på hvad de gamle nordiske gudemyter kan fortælle os om nordisk shamanisme og til slut tager vi på en nordisk inspireret trommerejse. Inden sommerlejren får du som deltaget tilsendt tekst (PDF pr e-mail) som du gerne må forberede dig på. Hvis du vil forberede dig yderlige kan du lytte til podcastet ”Vølvens Spådom”.