Nordisk Shamanisme

Workshoppen kommer primært til at handle om den nordiske mytologi. Den vil i højere grad handle om hvordan man har troet, end hvad man har troet på.
Shamanisme er en ældgammel åndelig praksis, som har været praktiseret stort set ens over hele verden, selvom guderne og myterne varierer fra sted til sted. Carsten mener at Nordens Asa-/vane-tro er shamanistisk i sit udgangspunkt. Når en shaman i vikingetiden bevægede sig ind i en anden verden og bruger sine kræfter til at nedkæmpe en drage og så fortæller andre om bedriften bagefter, var tilhørerne udmærket klar over, at der er tale om en sjælerejse. Der er derfor ingen grund til at forklare, at det er foregået i en anden verden.
I den fysiske verden har vi ikke magt over vinden der blæser eller havets bølger. Hvis stammen har behov for at manipulere med naturkræfterne, kan det derfor ikke ske i den fysiske verden. I ”shamanistisk bevidsthed” derimod, er naturkræfterne repræsenteret af jætterne. Jætterne kan man forhandle med eller kæmpe imod, som Thor gør. Vil man have skibet sikkert i land, kan man f.eks. tage kontakt til jætten Ægir, som er den naturkraft, der har med havet at gøre.

Om afholder:

Mit navn er Carsten og jeg har beskæftiget sig med shamanisme i mange år, jeg har med bl.a. i forbindelse Hedensk Sommerlejrer og Hedensk Vinterlejr afholdt Sejd og holdt kurser om Shamanisme. Jeg er i gang med at skrive en bog om Nordisk Shamanisme. Kurset vil tage udgangspunkt i uddrag fra denne bog.